Hoàn tiền 150% khi sản phẩm sai thông tin

Khi có bất kỳ thông tin nào của sản phẩm ở trên site của www.kinhdomuasam.vn chênh lệch so với thông tin mà gian hàng báo lại với người mua, gian hàng sẽ được coi là đăng thông tin không chính xác. Khi đó người mua có quyền báo cáo lên www.kinhdomuasam.vn để chúng tôi tiến hành xử lý.  

1.  Định nghĩa

1.1  Thế nào được coi là sai giá bán?

Sản phẩm của gian hàng được coi là sai giá bán khi:

Giá bán mà gian hàng đăng trên trang www.kinhdomuasam.vn khác với giá bán thực tế tại cửa hàng thuộc sở hữu của người bán tại một thời điểm nhất định. Các thành viên Kinh Đô Mua Sắm nắm bắt được các thông tin trên và gửi khiếu nại lên www.kinhdomuasam.vn. Ban quản trị www.kinhdomuasam.vn nhận được khiếu nại với đầy đủ bằng chứng chứng minh gian hàng đăng sai giá bán và được Ban quản trị www.kinhdomuasam.vn kiểm tra lại là chính xác.

Ví dụ: Tại thời điểm người mua xác nhận thanh toán đặt mua sản phẩm, gian hàng thay đổi lại giá bán sản phẩm, buộc người mua phải thanh toán số tiền khác với số tiền mà người mua đã xác nhận thanh toán đặt mua và gây thiệt hại cho người mua.  

1.2 Thế nào là sai thông tin sản phẩm?

Sản phẩm sai thông tin khi:

- Ảnh chụp sản phẩm đăng trên trang www.kinhdomuasam.vn khác với sản phẩm thực tế.

- Tên sản phẩm đăng trên trang www.kinhdomuasam.vn khác với tên gọi thực tế của sản phẩm.

- Thông số của sản phẩm đăng trên trang www.kinhdomuasam.vn khác với thông số thực tế của sản phẩm.

- Thông tin tình trạng sản phẩm (mới/cũ), xuất xứ sản phẩm và thời hạn bảo hành không đúng với thực tế.

- Gian hàng đã hết hàng nhưng vẫn cố tình đăng giá bán sản phẩm mà không kèm theo ghi chú.  

2.   Báo sai giá bán và sai thông tin sản phẩm

Mỗi thành viên www.kinhdomuasam.vn phát hiện gian hàng đăng sai giá bán và/hoặc sai thông tin sản phẩm đều có quyền báo sai giá lên www.kinhdomuasam.vn.    

và gửi về thông tin cần khiếu nại qua form khiếu nại báo sai giá trên www.kinhdomuasam.vn

2.1 Người báo chưa thực hiện giao dịch trực tuyến

Quý khách hãy click vào nút sai giá rồi điền nội dung thông báo, hoặc gửi email thông báo tới www.kinhdomuasam.vn. Nội dung thông báo và nội dung email phải ghi rõ bằng chứng.  

2.2  Người báo đã thực hiện giao dịch trực tuyến và có bằng chứng xác thực

Quý khách gửi email tới địa chỉ kinhdomuasam@gmail.com. Nội dung email phải bao gồm các bằng chứng:    

+ Tên đăng nhập vào tài khoản của quý khách trên www.kinhdomuasam.vn.   

+ Tên của gian hàng.    

+ Mã đơn hàng giao dịch trực tuyến.    

+ Ảnh chụp màn hình trên www.kinhdomuasam.vn hoặc đoạn ghi âm cuộc gọi giữa người báo và gian hàng.

*Lưu ý:

- Trường hợp người báo đã thực hiện giao dịch trực tuyến nhưng không đưa ra được đầy đủ bằng chứng, www.kinhdomuasam.vn sẽ xử lý tương tự trường hợp người báo chưa thực hiện giao dịch trực tuyến.