QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

1. Quyền lợi của người bán

Kinhdomuasam.vn đưa ra những quy định này nhằm tạo dựng một môi trường giao dịch an toàn, thân thiện và thuận lợi cho tất cả thành viên. Kinhdomuasam.vn khuyến cáo bạn nên tìm hiểu kỹ các quy định, chính sách của Kinhdomuasam.vn trước khi đăng bán sản phẩm nhằm tránh những vi phạm không chủ ý. Những quy định này được xây dựng và cập nhật dựa trên các phân tích về thị trường, cộng đồng, các vấn đề bảo mật liên quan. Kinhdomuasam.vn có thể thay đổi những quy định này khi cần thiết.

- Được miễn Phí Người bán. Phí Người bán được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT Kinhdomuasam.vn, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch TMĐT Kinhdomuasam.vn

- Được tạo một cửa hàng riêng để trưng bày hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Kinhdomuasam.vn.

- Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch, sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Trang Ban.Kinhdomuasam.vn nói riêng và Sàn giao dịch TMĐT Kinhdomuasam.vn nói chung.

- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Sàn giao dịch TMĐT Kinhdomuasam.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Kinhdomuasam.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang Kinhdomuasam.vn hoặc được gửi trực tiếp đến Người bán.

2. Nghĩa vụ của người bán

- Đảm bảo giao đúng hàng hóa, dịch vụ như đã mô tả và cam kết với Người mua. Người bán chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình trên Kinhdomuasam.vn và các đối tác của Kinhdomuasam.vn

- Cung cấp cho người mua và Kinhdomuasam.vn những chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.

- Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của Kinhdomuasam.vn, tự bảo mật tài khoản và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do rò rỉ thông tin từ phía mình.

- Tuân thủ quy định của pháp luật nói chung, đặc biệt là các quy định có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại. Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Kinhdomuasam.vn trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định và Kinhdomuasam.vn.

- Tuân thủ các quy định của Kinhdomuasam.vn nói chung và quy định các chương trình hay sự kiện do Kinhdomuasam.vn tổ chức cho người mua, người bán nói riêng như: các chương trình thúc đẩy bán hàng, cấp phát và phân phối mã giảm giá (voucher), điểm Kixu…

- Không truyền tải bất kỳ thông tin nào thuộc quyền sở hữu của Kinhdomuasam.vn hay sử dụng dịch vụ của Kinhdomuasam.vn và/hoặc sử dụng dịch vụ của Shop/gian hàng thông qua Kinhdomuasam.vn vào những mục đích sau: bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, tạo đơn hàng giả, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống/cấu hình

- Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Kinhdomuasam.vn và Trang Kinhdomuasam.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của BQT Kinhdomuasam.vn.

- Không cạnh tranh không lành mạnh dưới mọi hình thức bao gồm nhưng không giới hạn gian lận điểm uy tín, gian lận lượt mua, gây mất đoàn kết giữa các người bán hoặc phá hoại việc mua bán của người bán khác….

- Trong trường hợp Người bán ngừng hợp tác với Kinhdomuasam.vn, Người bán phải có trách nhiệm giải quyết những tồn đọng với Kinhdomuasam.vn và Người mua phát sinh trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ trước đó.