HỎI ĐÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Khi xem, đăng tải đánh giá, bình luận lên Kinhdomuasam.vn, người dùng đồng nghĩa đã hiểu và đồng ý với tất cả những quy định về đánh giá và bình luận của Kinhdomuasam.vn sau đây:

Mọi bình luận, đánh giá trên Kinhdomuasam.vn  đều được tạo bởi người dùng là thành viên của Kinhdomuasam.vn. Kinhdomuasam.vn không đảm bảo về tính chính xác, toàn vẹn, hữu dụng của các thông tin đó. Kinhdomuasam.vn không chịu trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ những thông tin đánh giá đó và những tranh chấp phát sinh nếu có giữa các thành viên.

Kinhdomuasam.vn không cho phép bất kỳ ai, cá nhân tổ chức nào được phép sao chép, sử dụng những thông tin đánh giá được đăng tải lên Kinhdomuasam.vn nếu không có sự đồng ý từ Kinhdomuasam.vn. Ngược lại, nếu có sự đồng ý của Kinhdomuasam.vn, các cá nhân/tổ chức có thể sử dụng miễn phí nguồn thông tin này (đăng lên tạp chí, xuất bản, in ấn, sao chép, dịch, soạn lại,…)

Kinhdomuasam.vn cam kết không để lộ những thông tin cá nhân của người đăng tải đánh giá, bình luận ngoại trừ tên tài khoản.