CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM:

1. Quy định các mức vi phạm và chế tài chung: 
Người bán vi phạm một trong các quy định của Kinhdomuasam.vn sẽ bị xử lý theo Mức 1. . Tuy nhiên, nếu xét thấy người bán vi phạm mang tính hệ thống, tái vi phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng nghiêm trọng thì tùy trường hợp cụ thể sẽ áp dụng xử lý theo mức 2, mức 3 hay mức 4.
Đối với vi phạm Khóa Shop: Tùy vào mức độ vi phạm của từng trường hợp cụ thể, Kinhdomuasam.vn sẽ thông báo chế tài khóa shop trong thời gian bao lâu nhưng tối đa không quá 2 tháng.

 

  • Chú thích:

 

     - Khóa Shop là hình thức Shop bị tạm khóa, không thể giao dịch và không hiển thị trên Kinhdomuasam.vn

       trong thời gian xử lý vi phạm.

     - Hủy Shop là hình thức Shop bị khóa vĩnh viễn, không thể khôi phục hoạt động trên Kinhdomuasam.vn

 

Chính sách có hiệu lực từ ngày 03/01/2016 cho đến khi có thông báo mới.

Ban Quản Trị Kinhdomuasam.vn
Trân trọng.